Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, publicat în M.Of. nr. 786/27 septembrie 2019.

Prin acest ordin se aprobă Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform prevedrilor OG nr. 6/2019 privind instituirea unor  facilităţi fiscale. Procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central reprezent.nd impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora.

Facilitățile fiscale ce se pot acorda sunt:

a) amânarea la plată a obligaţiilor accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. 28 alin. (1) din OG nr. 6/2019;

b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.