Ordinul președintelui ANAF nr. 2.227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, publicat în M.Of. 687/20 august 2019.

Prin OPANAF nr. 2.227/2019 se modifică formularul (300) ”Decont de TVA” în sensul introducerii a două noi rubrici:

–  rândul 17 – Prestări de servicii conform art. 278 alin. (8) C.fisc pentru care locul prestării este în România și  rândul 18 – Regularizări privind prestările de servicii conform art. 278 alin. (8) C.fisc.

Noul formular (300) se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.