Ordinul președintelui ANAF nr. 2.273/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului ”Raportul pentru fiecare ţară în parte”, publicat în M.Of. nr. 700/26 august 2019.

Cele mai importante modificări aduse prin acest ordin se referă la:

– depunerea formularului ”Raportul pentru fiecare țară în parte” care se va transmite numai on-line în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale.

– notificarea organului fiscal competent cu privire la calitatea fiecărei entități constitutive în cadrul grupului de întreprinderi multinaţionale se va face de către fiecare entitate numai prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare pentru grupul respectiv, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declaraţiei declaraţia 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”.

Se actualizează Anexele privind:

(i) modelul formularului ”Raportul pentru fiecare țară în parte”, și instrucțiunile de completare ale acestui formular,

(ii) modelul formularului „Notificare privind calitatea entităţii constitutive a grupului de .ntreprinderi multinaţionale, respectiv privind identitatea şi rezidenţa fiscală a entităţii raportoare a grupului de întreprinderi multinaţionale, conform prevederilor pct. 7 şi 8 din secţiunea a II-a din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”.

Formularul ”Raportul pentru fiecare țară în parte” se utilizează pentru raportarea alocării, în cadrul unui grup de întreprinderi multinaţionale, a veniturilor, a impozitelor şi a activităţilor economice pentru fiecare jurisdicţie fiscală în parte.