Legea nr. 82/2017 aprobă OUG nr. 84/2016 cu unele modificări în ce privește Codul de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015). Aceste modificări se referă la activitatea de executare silită (înștiințarea debitorului privind înființarea popririi,urmărirea veniturilor bănești obținute de o persoană fizică ca angajat,pensiile de orice fel, ajutoarele și indemnizațiile cu destinație specială).