Tichete de masă

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale/ministrului finanțelor publice nr. 1.253/2.892/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 - M.Of. nr. 770/23 septembrie 2019.

Read More

Anulare obligații de plată accesorii

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei - M.Of. nr. 786/27 septembrie 2019.

Read More

Anulare CASS și accesorii

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - M.Of. nr. 691/21 august 2019.

Read More

Formularul ”Raportul pentru fiecare ţară în parte”

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.273/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Raportul pentru fiecare ţară în parte'' - M.Of. nr. 700/26 august 2019.

Read More

Modificare Cod procedură fiscală

Ordonanța Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - M.Of. nr. 694/22 august 2019.

Read More

Formular (300)

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ - M.Of. 687/20 august 2019.

Read More

Depunerea situațiilor financiare la 30 iunie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile - M.Of. nr. 596/19 iulie 2019.

Read More

Activități desfășurate de zilieri

Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - M.Of. nr. 575/15 iulie 2019.

Read More

Formulare fiscale

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.888/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - M.Of. nr. 592/18 iulie 2019.

Read More

Modificare Cod fiscal – plafon sponsorizare

Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M.Of. nr. 625/26 iulie 2019.

Read More

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 423/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 - M.Of. nr. 531/8 iunie 2019.

Read More

Modificare formular ”Declarație unică”

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“- M.Of. nr. 452/5 iunie 2019.

Read More

Scutiri pentru membrii cooperatori

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 203/2.287/1.809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază…

Read More

Taxa claw-back

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2019 pentru modificarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru…

Read More

Formular (112)

Ordinul ministrului finanțelor publicenr.2165/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 ''Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''- M.Of. nr. 404/23 mai 2019.

Read More

Modificare Cod fiscal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - M.Of. nr. 403/23 mai 2019

Read More

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

OPANAF nr. 1.086/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în M.Of nr. 303/18 aprilie 2019

Read More

Modificare Cod fiscal – OUG nr. 26/2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în M.Of. nr. 309/19 aprilie 2019.

Read More

Modificare Cod fiscal – Legea nr. 60/2019

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicată în M.Of. nr. 296/17 aprilie 2019.

Read More

Modificare Cod fiscal

Hotărârea Guvernului nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - M.Of. nr. 282/1 aprilie 2019

Read More

Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare - M.Of nr. 223/22 martie 2019.

Read More

Prorogare termene

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene - M.Of. nr. 204/14 martie 2019

Read More

Indicele prețurilor de consum

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.754/2019 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual - M.Of nr. 211 din 18 martie 2019

Read More

Acciza specifică la țigarete

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete - M.Of. nr. 166/1 martie 2019

Read More

Prorogare termene depunere Declarația unică

OUG nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene - M.Of. nr. 204/14martie 2019

Read More

Contribuție asigurătorie pentru muncă

OPANAF nr. 451/2019 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora și OPANAF nr. 452/2019 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora.

Read More

Actualizare vector fiscal

OPANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Read More

Formular 112

Ordinul ministrului finanțelor publice, ministrului muncii și justiției sociale, ministrului sănătății nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate''.

Read More

Contingent de lucrători nou-admiși

M. Of. nr. 80/ 31 ianuarie 2019 - Hotărârea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019.

Read More

Tichete de valoare

M. Of. nr. 24/9 ianuarie 2019 - Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Read More

Evaluarea riscului fiscal

M. Of. nr. 80/31 ianuarie 2019 - OPANAF nr. 167/2019 pentrumodificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Read More

Formularul 204

M. Of. nr. 67/28 ianuarie 2019 - OPANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 ''Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“

Read More

Regularizare obligatii fiscale

M. Of. nr. 61/23 ianuarie 2019 - OPANAF nr. 3.201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

Read More

Modificare Cod procedură fiscală

M. Of. nr. 44/ 17 ianuarie 2019 - Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Read More

Declarația unică

M. Of. nr. 43/ 16 ianuarie 2019 - OPANAF nr. 49/2019 pentruaprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“

Read More

Formulare fiscale – 205, 207

M. Of. nr. 38/15 ianuarie 2019 -  Ordinul președintelui ANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 ’’Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit’’ și 207 ’’Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți’’

Read More

Formulare fiscale – 101, 120

M. Of. nr. 18/ 8 ianuarie 2019 - Ordinul președintelui ANAF nr. 3.200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“

Read More

Legea cooperației agricole – modificări fiscale

În M. Of. nr. 29/ 10 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.…

Read More

Modificare Cod fiscal

M. Of. nr. 44/ 17 ianuarie 2018 - Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Read More

Modificare Cod fiscal

M. Of. nr. 28/ 10 ianuarie 2019 - Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Read More

Legea nr. 270/2017 – Legea prevenției

HG nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere - M.Of. nr. 777/10 septembrie 2018.

Read More

Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc - M.Of nr. 764/5 septembrie 2018.

Read More

Legislația muncii

OPANAF nr. 1.869/2018 - M.Of. nr. 701/10 august 2018 și OPANAF nr. 1.855/2018 - M.Of. nr. 721/21 august 2018

Read More

Regularizare CAS și CASS datorate de persoane fizice

OPANAF nr. 1.701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“ - M.Of nr. 672/2 august 2018

Read More

Convenții de evitare a dublei impuneri

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.495/2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

Read More

Formulare fiscale – formular 107

OPANAF nr. 1.825/2018 - M.Of nr. 646/25 iulie 2018

Read More

Raportare contabilă la 30 iunie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completatea unor reglementări contabile - M.Of nr. 623 din 18 iulie 2018.

Read More

Bilete de valoare

Law no. 165/2018 on value tickets - Official Gazette no. 599/13 July 2018

Read More

Modificări contabile

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completatea legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației - M.Of nr. 595 din 12 iulie 2018.

Read More

Modificare Cod fiscal

Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M.Of nr. 611 din 17 iulie 2018.

Read More

Stabilirea, din oficiu, a CAS și CASS

OPANAF nr. 1.494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și modelul și conținutul unor formulare - M.Of. nr. 553 din 3 iulie 2018.

Read More

Obligații fiscale, plata în contul unic

OPANAF nr. 1.612/2018 - M.Of. nr. 544/29.06.2018 și OPANAF nr. 1.613/2018 - M.Of. nr. 545/29.06.2018

Read More

Modificare Cod de Procedură Fiscală

Legea nr. 150/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - M.Of. nr. 523 din 26 iunie 2018.

Read More

Modificare Cod fiscal

Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative - M.Of nr. 515 din 22 iunie 2018.

Read More

Norme privind diferența CASS

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.450/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare - M.Of. nr. 507 din 20 iunie 2018.

Read More

Norme metodologice Cod fiscal – HG nr. 354/2018

Hotărârea Guvernului nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016 - M.Of. nr. 442/25 mai 2018.

Read More

Modificare legislație fiscală – OUG nr. 25/2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare - M.Of. nr. 291/30 martie 2018

Read More

Declarația unică

Ordinul președintelui ANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și d egestionare a formularului (212) ''Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice'' - M.Of. nr. 279/29 martie 2018

Read More

Modificare Cod fiscal – Legea nr. 72/2018

Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicată în M.Of.nr. 260 din 23 martie 2018.

Read More

Modificare Cod fiscal și Cod de procedură fiscală – OUG nr. 18/2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative - publicată în M.Of. nr. 260 din 23 martie 2018

Read More

Modificări în domeniul legislației muncii și protecției sociale

Hotărârea Guvernului nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă - publicată în M.Of. nr. 224 din 13 martie 2018.

Read More

Contribuții sociale

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare - publicată în M.Of. nr. 125 din 8 februarie 2018.

Read More

Formularul (112)

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate'' - publicat în M.Of. nr. 101 din 2 februarie 2018.

Read More

Modificare Cod de procedură fiscală

Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în M. Of. nr. 49 din data de 18 ianuarie 2018.

Read More

Modificarea din oficiu a vectorului fiscal

Ordinul președintelui ANAF nr. 2899/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare - publicat în M.Of. nr. 802 din 10 octombrie 2017

Read More

Formular (110)

Ordinul președintelui ANAF nr. 2779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 ’’Declarație de regularizare /cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă’’ - M.Of. nr. 793 din 6 octombrie 2017

Read More

Evaluare risc fiscal

Ordinul președintelui ANAF nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M.Of. nr. 780 din 3 octombrie 2017

Read More

Modificare Cod fiscal

Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal -publicată în M.Of. nr. 778 din 2 octombrie 2017

Read More

Formularul (086)

Ordinul președintelui ANAF nr. 2743/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) Notificare privind opțiunea de alicare a mecanismului de plată defalcată a TVA'' - publicat în M.Of. nr. 763 din 26 septembrie 2017

Read More

Modificare vector fiscal

Ordinul președintelui ANAF nr. 2372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) ''Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal'' - M.Of. nr. 747/18 septembrie 2017

Read More

Formularul 112

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1024/1582/934/ 2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate'' - M.Of. nr. 716/5 septembrie 2017

Read More

Facilități cercetare-dezvoltare

M.Of. nr. 717 din 5 septembrie 2017 - Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Read More

Baza de calcul a CAS și CASS

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M.Of. nr. 717 din 5 septembrie 2017

Read More

Modificare Cod Procedură Fiscală

Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - publicată în M.Of. nr. 708 din 31 august 2017.

Read More

Modificare Cod fiscal

M. Of. nr. 706/31 august 2017 - Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Read More

Persoane cu handicap

M. Of. nr. 648/ 7 august 2017 - OUG nr. 60/2017

Read More

Legislația muncii

M. Of. nr. 644/ 7 august 2017 - OUG nr. 53/2017 și OUG nr. 55/2017

Read More

Formular 630

M. Of. nr. 564/ 17 iulie 2017 - Ordinul președintelui ANAF nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“.

Read More

Modificare Cod fiscal

M. Of. nr. 598/ 25 iulie 2017 - Ordonanţa Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Read More

Modificare Cod fiscal

M.Of nr. 584/21 iulie 2017 - Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Read More

Modificare Cod Fiscal

În M.Of. nr. 440 din 14 iunie 2017 a fost publicată Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Read More

Modificare Cod procedură fiscală

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în M.Of. nr. 438 din 13 iunie 2017.

Read More

Evitarea dublei impuneri

Au fost aprobate: 1. Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a…

Read More

Formulare fiscale – vector fiscal

Ordinul președintelui ANAF nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal - M.Of. nr. 342/10 mai 2017

Read More

Formulare fiscale

Ordinul președintelui ANAF nr. 1381/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - M.Of. nr. 342/10 mai 2017

Read More

Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal

În M.Of. nr. 319 din 4 mai 2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Read More

Tichete de creșă

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 626/2017 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2017 - M.Of. nr. 316/3 mai 2017

Read More

Tichete de masă

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 a fost publicat în M.Of. nr. 316 din 3 mai 2017

Read More

Modificare Cod Procedură Fiscală

Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal - publicată în M.Of nr. 313 din 2 mai 2017

Read More

Lucrători sezonieri

Hotărârea Guvernului nr. 187/2017 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor - M.Of. nr. 232/5 aprilie 2017

Read More

Impozit specific unor activități

Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului turismului nr. 464/264/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost publicat în M.Of. nr. 266/14 aprilie 2017.

Read More

Deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Ordinul președintelui ANAF nr. 1232/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare - pubicat în M.Of. nr. 262 din 13 aprilie 2017

Read More

Tratate internaționale de evitare a dublei impuneri

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 429/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale - publicat în M.Of. nr. 212 din 28 martie 2017.

Read More

Formulare emise și tipărite prin Unitatea de imprimare rapidă

Ordinul președintelui ANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă - M.Of. nr. 208/28 martie 2017

Read More

Declarare impozite și taxe cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Ordinul președintelui ANAF nr. 869/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în M.Of nr. 175/10 martie 2017.

Read More

Modificare Cod fiscal

Legea nr. 26/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicată în M.Of. nr. 210 din 28 martie 2017.

Read More

Decont de TVA (formular 300)

Ordinul președintelui ANAF nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularuui (300) ''Decont de taxă pe valoarea adăugată'', publicat în M.Of.nr. 94/1 februarie 2017.

Read More

Situații financiare anuale

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fst publicat în M.Of. nr. 86 din 31 ianuarie 2017.

Read More

Contingent lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017 - M.Of nr. 85/30 ianuarie 2017

Read More

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - M.Of. nr. 15/6 ianuarie 2017.

Read More

Termen de depunere declaratii fiscale

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale şi de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 a fost publicată în M.Of. 63 din 25 ianuarie 2017.

Read More

Formular (088)

Ordinul președintelui ANAF nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției şi a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA“ a fost publicat în M.Of. nr. 40/13 ianuarie 2017.

Read More

Modificare Cod fiscal prin Legea nr. 2/2017

Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în M.Of. nr. 36/12 ianuarie 2017

Read More

Modificare Cod fiscal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.Of nr. 16/6 ianuarie 2017

Read More

Anularea codului de TVA

OPANAF nr. 2012/2016

Read More

Formular 394

OPANAF nr. 2264/2016

Read More

Cota redusă de TVA de 9%

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilzate în sectorul agricol a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 572 din 28 iulie 2016.

Read More

Regimul străinilor în România

Ordonanța Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor , publicată în M. Of. nr. 670 din data de 31 august 2016.

Read More

Modificare Cod fiscal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 5 septembrie 2016

Read More

Formular 088

Ordinul președintelui ANAF nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) ’’Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA’’ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 533 din data de 15 iulie 2016.

Read More

Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal a fost publicat în în Monitorul Oficial nr. 526 din data de 13 iulie 2016.

Read More

Scutiri de TVA, autorizare antrepozit de TVA, autorizare operatori de produse accizabile

În data de 14 iulie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficialnr. 526 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1058/2016 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice.

Read More

Perioadă fiscală pentru personale impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Ordinul președintelui ANAF nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a fost publicat în M. Of. nr. 534 din data de 15 iulie 2016.

Read More

Plăți creanțe fiscale prin POS

În Monitorul Oficial nr. 501 din 5 iulie 2016 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care…

Read More

Raportare contabilă la 30 iunie 2016

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

Read More

Modificare Cod fiscal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completatea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016.

Read More

Reducere normă de venit pentru activități agricole

În Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii…

Read More

Înregistrare operatori economici care comercializează produse energetice, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat

În data de 24 iunie 2016 au fost publicate: 1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare…

Read More

Modificare Cod fiscal

Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2016

Read More

Înregistrare/radiere în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.503 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016.

Read More

Tichete de masă, tichete de creșă

În M. Of. nr. 373/ 16 mai 2016 au fost publicate: 1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.…

Read More

Executare silită

Ordinul președintelui ANAF nr. 1437/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial nr. 336 din 3 mai 2016.

Read More

Acte normative, TVA, Convenții de evitare a dublei impuneri

1. În Monitorul Oficial nr. 381/ 19 mai 2016 a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 673/2016 privind intrarea în vigoare a…

Read More

Formulare fiscale

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Read More

Acte normative din domeniul vamal

În Monitorul Oficial nr. 312 din data de 12 aprilie 2016 au fost publicate următoarele acte normative: 1. Ordinul președintelui…

Read More

Indemnizația pentru creșterea copilului

A fost pubicată în Monitorul Oficial nr. 304/20 aprilie 2016 Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Read More

Acte administrative si fiscale fără semnătură și ștampilă

Ordinul președintelui ANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016.

Read More

Formulare fiscale pentru persoane fizice

Ordinul președintelui ANAF nr. 1110/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 257 din 6 aprilie 2016.

Read More

Concediu de acomodare

În Monitorul Oficial nr. 283 din 14 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative.

Read More

HG nr. 159/2016 – Modificare Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016 a fost publicată în M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016.

Read More

Executare silită, asigurări pentru șomaj, acces la EMCS-RO

În Monitorul Oficial nr. 179 din 10 martie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind…

Read More

Contingent de lucrători pe piața forței de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 105/2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016 a fost publicată în M.Of nr. 158 din data de 1 martie 2016.

Read More

Decizia de reverificare

Ordinul președintelui ANAF nr. 825/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de reverificare“ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 165 din 4 martie 2016.

Read More

Debitori cu obligații fiscale restante

Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016.

Read More

Cazuri speciale de executare silită

Ordinul președintelui ANAF nr. 514/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a fost publicat în M.Of nr. 75 din 2 februarie 2016.

Read More

Formulare fiscale (392A, 392B, 393)

În Monitorul Oficial nr. 78/3 februarie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

Read More

Formulare TVA (307 si 311)

OPANAF nr. 795/2016 și OPANAF nr. 793/2016 aprobă modelul și conținutul formularelor (307) și (311).

Read More

Scutiri de TVA

OMFP nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în M. Of. nr. 106 din 11 februarie 2016.

Read More

Scutire de TVA

A fost publicat în M.of nr. 106 din 11 februarie 2016 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Read More

Modificare Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotărârea Guvernului nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în M. Of. nr. 100 din data de 9 februarie 2016.

Read More

Formulare fiscale (100, 301, 390, 710)

În Monitorul Oficial nr. 94 din 9 februarie 2016 au fost publicate: OPANAF nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) ''Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare'', OPANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) ''Decont special de taxă pe valoarea adăugată'' și OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Read More

Formular 300 ”Decont de TVA”

OPANAF nr. 588/2016 aprobă modelul și conținutul formularului (300) ''Decont de taxă pe valoarea adăugată''.

Read More

Documentația privind prețurile de transfer

Prin OPANAF nr. 442/2016 se aprobă plafoanele valorice, termenele, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer, precum și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer.

Read More

Impozite, contribuții și alte creanțe fiscale ce se plătesc în contul unic

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 89 din data de 5 februarie 2016 – Ordinul președintelui ANAF nr. 531/2016…

Read More

Situații financiare și raportări contabile anuale

  În Monitorul Oficial nr. 81/4 februarie 2016  a fost publicat OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi…

Read More

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită

În Monitorul Oficial nr. 912/9 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită.

Read More

Schimb de informații cu autorități fiscale (FATCA); Acte CCF

În Monitorul Oficial nr. 70 din 1 februarie 2016 au fost publicate următoarele acte normative:

Read More

Înregistrare în scopuri de TVA

OPANAF nr. 3840/2015 a fost publicat în M. Of nr. 5 din 5 ianuarie 2016 și a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Abrogă OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

Read More

Facilități fiscale (OUG nr. 44/2015)

Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, a fost publicată în M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2016.

Read More

Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în M.Of nr. 22 din data de 13 ianuarie 2016.

Read More