Tichete de masă

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale/ministrului finanțelor publice nr. 1.253/2.892/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 – M.Of. nr. 770/23 septembrie 2019.

Details

Anulare obligații de plată accesorii

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei – M.Of. nr. 786/27 septembrie 2019.

Details

Anulare CASS și accesorii

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – M.Of. nr. 691/21 august 2019.

Details

Formular (300)

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ – M.Of. 687/20 august 2019.

Details

Formulare fiscale

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.888/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – M.Of. nr. 592/18 iulie 2019.

Details